Certyfikacja budynku – co oznaczają te symbole i znaki?
Przewiń do artykułu
Menu

Budynek zostaje oceniony pod względem jego wpływu na otoczenie, a w szczególności – emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Jego właściciel otrzymuje certyfikat. Co oznaczają te symbole i znaki? Jak je odczytać i zrozumieć? Wyjaśniamy.

Na wstępie należy zaznaczyć, że poniższe opracowanie jest kontunuacją trzech innych artykułów, z którymi warto zapoznać się przed rozpoczęciem lektury. Poniżej zamieszczamy odnośniki do wspomnianych tekstów:


Świadectwa PreQurs i oznakowanie No Smog, wystawiane przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) w Krakowie opisują, jakie jest wpływ zbadanego przez specjalistów domu na otoczenie.

Czy budynek trzyma wysokie normy emisyjności i jest przyjazny dla środowiska? Ile i jakie zanieczyszczenia emituje? Czy przyczynia się do powstawania smogu w okresie grzewczym?

Wyjaśniamy symbole i znaki, które znajdziecie na dokumentach opisujących zbadany budynek.Liczba na czarnym polu jest tzw. krotnością redukcji emisji do powietrza określonego zanieczyszczenia w porównaniu z budynkiem wyposażonym w referencyjną (służącą do porównania/modelową) kotłownię węglową. Dla przykładu liczba 2,0 oznacza dwukrotne zmniejszenie emisji analizowanego zanieczyszczenia do powietrza.

NE – No Emission – w odniesieniu do określonej substancji, to znak krotności redukcji substancji w porównaniu z budynkiem referencyjnym z kotłownią węglową. Dodajmy, iż znak ten jest przyznawany również wtedy, gdy wylot spalin można zaliczyć do tzw. wysokiej emisji (o różnicy między wysoką a niską emisją możecie przeczytać TUTAJ).Liczba na oliwkowym polu jest krotnością redukcji emisji do powietrza określonego zanieczyszczenia w porównaniu z budynkiem wyposażonym w referencyjną kotłownię na lekki olej opałowy. Dla przykładu liczba -3,0 oznacza trzykrotne zwiększenie emisji analizowanego zanieczyszczenia do powietrza. Znak NE oznacza to samo, co w przypadku budynku z referencyjną kotłownią węglową.Liczba na zielonym polu oznacza procentowy udział bezemisyjnej energii odnawialnej w rocznym bilansie budynku. Ta energia odnawialna (OZE) to np. energia słoneczna, geotermalna (z gruntu), aerotermalna (z powietrza), hydrotermalna (z wody). W zależności od udziału tej energii przyznaje się dodatkowe klasy redukcji emisji: A+, A++ i A+++. Za odnawialne źródła energii uznaje się także niektóre formy odzyskiwanego ciepła odpadowego.

Liczba na jasnozielonym polu oznacza procentowy udział emisyjnej energii odnawialnej w rocznym bilansie budynku, takiej jak np. energia pochodząca ze spalania biogazu i biomasy. Jest to tzw. emisyjna energia odnawialna.Liczba ta informuje ile razy - wskutek termomodernizacji budynku – zmniejszono jego zapotrzebowanie na energię użytkową, w porównaniu do budynku o identycznej powierzchni i kubaturze, ale o referencyjnym obciążeniu cieplnym.

Symbol np. „M 1,00” oznacza, że budynek nie podlegał modernizacji albo - w obliczeniach krotności redukcji zanieczyszczeń do powietrza - uwzględniano tylko zmiany wynikające z modernizacji źródła (źródeł) ciepła.

  • Very High Smog – przyznawany, gdy budynek oceniany pod względem niskiej emisji osiągnie co najwyżej klasę H i gorszą, w przypadku emisji całkowitego pyłu zawieszonego oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu(B(a)P). Oznacza to, że w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię węglową, nastąpił przyrost emisji.
  • High Smog – przyznawany, gdy budynek oceniany w zakresie niskiej emisji osiągnie co najwyżej klasę G lub F, w przypadku emisji całkowitego pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu, w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię węglową.
  • Moderate Smog – przyznawany, gdy budynek oceniany pod względem niskiej emisji osiągnie co najwyżej klasę E lub D, w przypadku emisji całkowitego pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu, w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię węglową. Tak ocenione budynki stwarzają, bardzo duże, duże i średnie zagrożenie dla ludzi w okresie sezonu grzewczego oraz podczas przygotowania c.w.u.


  • Low Smog – na niebieskim tle są przyznawane, gdy budynek oceniany pod względem niskiej emisji osiągnie co najmniej klasę B, w przypadku emisji całkowitego pyłu zawieszonego oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu(B(a)P), w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię węglową.
  • Low Smog – na szarym tle wymagana jest co najmniej klasa C. Tak oceniony budynek, zlokalizowany w rzadkiej zabudowie, nie stwarza zagrożenia dla ludzi w okresie sezonu grzewczego oraz podczas przygotowania c.w.u. Zagrożenie może wystąpić w przypadku zabudowy zagęszczonej i niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jak np. niska temperatura otoczenia otrzymująca się przez wiele kolejnych dni oraz występujące zjawiska inwersji temperaturowej.


No Smog – na błękitnym polu przyznawany jest, gdy budynek oceniany pod względem niskiej emisji osiągnie co najmniej klasę A, w przypadku emisji całkowitego pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu(B(a)P), w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię węglową.

Tak oceniony budynek nie stwarza już zagrożenia dla ludzi w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.No Smog na zielonym polu lub z zielonym opisem jest przyznawany, gdy budynek oceniany pod względem niskiej emisji osiągnie co najmniej klasę A+, w przypadku emisji całkowitego pyłu zawieszonego i rakotwórczego benzo(a)pirenu (B(a)P), w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię węglową.

Powyższe znaki No Smog informują, że budynek nie emituje (lub w bardzo ograniczonym zakresie) najbardziej szkodliwych substancji należących do niskiej emisji oraz, że w jego rocznym bilansie cieplnym udział energii odnawialnej wynos i co najmniej 19 proc.Znaki No Smog Plus przyznawane są wówczas, gdy budynek oceniany pod względem niskiej emisji osiągnie co najmniej klasę A++, w przypadku emisji całkowitego pyłu zawieszonego oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu (B(a)P).

Powyższe znaki informują, że budynek jest bardzo przyjazny środowisku, nie emituje (lub w bardzo ograniczonym zakresie) najbardziej szkodliwych substancji do powietrza w zakresie niskiej emisji, oraz że w jego bilansie rocznym udział energii odnawialnej wynosi co najmniej 50 proc .Znaki No Smog EcoPlus przyznawane są, gdy budynek oceniany pod względem niskiej emisji osiągnie co najmniej klasę A+++, w przypadku emisji całkowitego pyłu zawieszonego i rakotwórczego benzo(a)pirenu (B(a)P).

Znaki te informują ,że budynek jest szczególnie przyjazny środowisku, oraz że w jego rocznym bilansie cieplnym udział energii odnawialnej wynosi co najmniej 81 proc.Znaki EcoPlus są przyznawane w sytuacji, gdy budynek oceniany pod względem niskiej i ogólnej emisji osiągnie co najmniej klasę A+++, w przypadku emisji wszystkich analizowanych zanieczyszczeń do powietrza, w porównaniu z budynkiem referencyjnym wyposażonym w kotłownię węglową i olejową jednocześnie.

Znaki te informują, że budynek jest szczególnie przyjazny środowisku, oraz że w jego rocznym bilansie cieplnym udział energii odnawialnej wynosi 100 proc.


Jeszcze kilka ważnych informacji

Znaki serii No Smog są rejestrowane i mogą być wydane wyłącznie na podstawie certyfikatów PreQurs.

Instytucją uprawnioną do certyfikacji budynków jest nowo powstały Instytut Emisji Zanieczyszczeń Budynków – ICEB z siedzibą w Krakowie. Przyjęta klasyfikacja stopnia redukcji i krotności redukcji zanieczyszczeń do powietrza jest pomysłem autorskim i z tego powodu jest zastrzeżona.

Świadectwa sporządzane na podstawie przyjętej klasyfikacji (lub podobnej) mogą być wydawane wyłącznie w porozumieniu z Instytutem Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie.

Oprac. Ewa Grochowska

Źródło:

  • Adolf Mirowski - Ocena budynków i sposobów ich ogrzewania ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Certyfikaty PreQurs i oznakowanie NO SMOG - Praktyczny poradnik dla każdego. Instytut Certyfikacji Emisji Budynków. Kraków 2017

Grafika:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl