Ile energii? Dwa budynki - zobacz różnice (cz.1)
Przewiń do artykułu
Menu

W cyklu kilku artykułów przedstawimy wam przykłady zapotrzebowania na energię budynków w różnym stanie technicznym i różnym wieku oraz koszty ogrzewania, jakie trzeba ponieść mieszkając w takich domach. Pokażemy zmienność tych kosztów w zależności od źródła ciepła, rodzaju instalacji i powierzchni koniecznej do ogrzania. Zdziwicie się, jak wielkie są to różnice.

 

W prezentacji tych projektów nie ujęliśmy wszystkich kosztów, które obejmują całościową konsumpcję energii przez budynek, a w szczególności:

 • wzrost cen nośników energii
 • serwisu, napraw i przeglądów kominarskich
 • budowy pomieszczeń na węgiel (w przypadku kotłów węglowych)
 • cen przyłączy (prąd, gaz)

Opis uwzględnia natomiast koszty zakupu kotłów centralnego ogrzewania (c.o) i kotłów centralnej wody użytkowej (c.w.u) z zasobnikami, kotłów dwufunkcyjncych które ogrzewają zarówno pomieszczenia, jak i wodę użytkową oraz koszty rocznego zużycia nośników energii/paliw.

Wycena oparta o średnie ceny kotłów, instalacji i paliw z rynku na przełomie 2017/2018 roku.

Budynek nowy, mały i duży

Na pierwszy ogień weźmy dom nowo wybudowany i bardzo dobrze ocieplony, analizując ten budynek w dwóch wariantach powierzchniowych: 100 i 200 mkw.

Dom o powierzchni 100 mkw:
- Źródło ciepła – kocioł gazowy kondensacyjny (gaz G20)

 • koszt zakupu kotła – 7.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 13.000 zł
 • roczne koszty paliwa – 2.559 zł

- Źródło ciepła – kocioł węglowy retortowy klasa 5

 • koszt zakupu kotła – 8.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 12.000 zł
 • roczne koszty paliwa – 1.999 zł

- Źródło ciepła – kocioł peletowy

 • koszt zakupu kotła – 10.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 12.000 zł
 • roczny koszt paliwa – 2.671 zł

- Źródło ciepła – pompa ciepła typu powietrze/woda

 • koszt zakupu urządzenia – 25.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 16.000 zł
 • roczny koszt energii – 2.190 zł

- Źródło ciepła – pompa ciepła typu solanka/woda

 • koszt zakupu urządzenia – 40.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 16.000 zł
 • roczny koszt energii – 1.557 zł


Jak będą przedstawiać się konieczne do poniesienia nakłady, gdy wybudujemy dom o dwukrotnie większej powierzchni, czyli 200 mkw? Ile zapłacimy za paliwo lub energię potrzebne do jego ogrzania?

Dom o powierzchni 200 mkw:

- Źródło ciepła - kocioł gazowy kondensacyjny (gaz G20)

 • koszt zakupu kotła – 12.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 21.450 zł
 • roczne koszty paliwa – 3.981 zł

- Źródło ciepła – kocioł węglowy retortowy klasa 5

 • koszt zakupu kotła – 12.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 19.800 zł
 • roczne koszty paliwa – 3.496 zł


- Źródło ciepła – kocioł peletowy

 • koszt zakupu kotła – 14.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 19.800 zł
 • roczny koszt paliwa – 4.671 zł

- Źródło ciepła – pompa ciepła typu powietrze/woda

 • koszt zakupu urządzenia – 35.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 26.400 zł
 • roczny koszt energii – 3.813 zł

- Źródło ciepła – pompa ciepła typu solanka/woda

 • koszt zakupu urządzenia – 50.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 26.400 zł
 • roczny koszt energii – 2.723 zł

W zaprezentowanych kosztach zarówno zakupu urządzeń, jak i budowy instalacji c.o. oraz koniecznych wydatków na paliwa lub energię, zdecydowanie najtańszym wariantem (w obu wersjach powierzchniowych budynku) jest kocioł węglowy retortowy klasy 5, zaś najdroższym – pompa ciepła typu solanka/woda. Należy też zaznaczyć, że porównywalny cenowo lub tańszy, w porównaniu do kotła węglowego, byłby kocioł gazowy niekondensacyjny, który również jest bardzo ekologicznym rozwiązaniem.


Budynek stary, szczelne okna i ściany

Następna analiza dotyczyć będzie budynku zbudowanego przed 1990 r., a więc co najmniej 30-letniego, który został poddany termomodernizacji w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany okien na nowe, szczelne, z niskim współczynnikiem przenikania ciepła U. Zapotrzebowanie na ciepło tego domu wynosi teraz 140 kWh/mkw/rok.

Dom o powierzchni 100 mkw:

- Źródło ciepła - kocioł gazowy kondensacyjny (gaz G20)

 • koszt zakupu kotła – 9.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 13.000 zł
 • roczne koszty paliwa – 3.625 zł


- Źródło ciepła – kocioł węglowy retortowy klasa 5

 • koszt zakupu kotła – 9.500 zł
 • koszt instalacji c.o. - 12.000 zł
 • roczne koszty paliwa – 3.122 zł

- Źródło ciepła – kocioł peletowy

 • koszt zakupu kotła – 10.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 12.000 zł
 • roczny koszt paliwa – 4.171 zł

- Źródło ciepła – pompa ciepła typu powietrze/woda

 • koszt zakupu urządzenia – 31.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 16.000 zł
 • roczny koszt energii – 3.405 zł

- Źródło ciepła – pompa ciepła typu solanka/woda

 • koszt zakupu urządzenia – 47.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 16.000 zł
 • roczny koszt energii – 2.432 zł

Dom o powierzchni 200 mkw:

- Źródło ciepła - kocioł gazowy kondensacyjny (gaz G20)

 • koszt zakupu kotła – 12.500 zł
 • koszt instalacji c.o. - 21.450 zł
 • roczne koszty paliwa – 6.114 zł

- Źródło ciepła – kocioł węglowy retortowy klasa 5

 • koszt zakupu kotła – 12.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 19.800 zł
 • roczne koszty paliwa – 5.742 zł

- Źródło ciepła – kocioł peletowy

 • koszt zakupu kotła – 14.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 19.800 zł
 • roczny koszt paliwa – 7.671 zł

- Źródło ciepła – pompa ciepła typu powietrze/woda

 • koszt zakupu urządzenia – 38.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 26.400 zł
 • roczny koszt energii – 6.262 zł

- Źródło ciepła – pompa ciepła typu solanka/woda

 • koszt zakupu urządzenia – 55.000 zł
 • koszt instalacji c.o. - 26.400 zł
 • roczny koszt energii – 4.473 zł

Podobnie, jak w przypadku domu nowego, tak w przypadku budynku co najmniej 30-letniego, ale ocieplonego i ze szczelnymi oknami, najtańszym rozwiązaniem grzewczym jest kocioł retortowy na węgiel klasy 5, a najdroższym – pompa ciepła typu solanka/woda. We wszystkich analizowanych przypadkach na drugim miejscu znajduje się kocioł na pelety, ale trzeba zwrócić uwagę na znaczące różnice w cenach paliwa dla obu typów urządzeń.

W następnym odcinku naszego cyklu przedstawimy całościowe koszty zakupu, montażu i paliwa dla tych samych źródeł ciepła, biorąc jednak pod uwagę starszy budynek, którego ściany nie zostały ocieplone.


Ewa Grochowska

FOTO:przegladbudowlany.com

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl